Tuesday, April 05, 2005

Ee si hokkien lang, wa bun si hokkien lang!

si geut sar ho ngor chen gor, wu ji kuit hokkienlang kui liao ji lei bolok. Ee eh bolok keoh "Wa Si Hokkien Lang". Ba lu ngor jit niah, ee eh fans xian ka suah ahneh kuan ah!

Bei kuai ee ah. Ee eh bolok tai si ho liao. ho ceh lang su kak! Wa bun su kak ee eh bolok!

Ho liao eh mi kia, tia tiok ai hor lang zai eh. bo pien lu eh! "Wa Si Hokkien Lang" eh bolok tai si ho liao liao!

Ee si hokkien lang, wa bun si hokkien lang! Tah pi, wa eh bolok kum pun bei ka ee eh bolok pi!

Hokkienlang tai si ho liao liao!